1. سجاد سی سخت نژاد , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , فاطمه بهنام رسولی , مجید مومنی مقدم , سهراب بوذرپور , سلول های بنیادی‌ اسپرم ‌ساز:‌ زیست ‌ شناسی،‌ جداسازی،‌ کشت،‌ تعیین‌ هویت‌ و‌ چشم اندازهای‌ کاربردی , دانشگاه علوم پزشکی کرمان , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۷۹۷-۸۲۸
 2. یلدا صمصامی , فرهنگ حداد , مریم مقدم متین , شکوه الزمان سلیمانی فرد , حسین عباسپور , بررسی اثر هورمون هیدروکورتیزون بر آسیب های کلاستوژنیک کروموزومی القایی در رده سلولی L929 با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول های دو هسته ای , سلول و بافت , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۴۹-۲۵۶
 3. حجت نادری مشکین , مریم مقدم متین , نغمه احمدیان کیا , آسیه حیرانی طبسی , مهدی میراحمدی , مینا شهریاری , حلیمه حسن زاده , محمود محمودی , ناصر سنجرموسوی , آرمین عطاران زاده , احمدرضا بهرامی , مقایسه استحصال و موفقیت در تخلیص سلول های بنیادی مزانشیمی از دو منبع بافت استخوان و بافت چربی انسان , دانش و تندرستی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۳۸-۴۵
 4. سهراب بوذرپور , مجید مومنی مقدم , مریم مقدم متین , حسین کاظمی مهرجردی , سجاد سی سخت نژاد , آسیه حیرانی طبسی , احمدرضا بهرامی , بررسی اثر عصاره بیضه در مقایسه با عوامل رشد اختصاصی بر روی حفظ خودنوزایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی , دانش و تندرستی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۶۲-۶۹
 5. ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , احمدرضا بهرامی , محمد علی زاد نمینی , سمیه نادری , معصومه خیرآبادی , فاطمه ناصری , آماده‌سازی داربست‌های سه بعدی سلول‌زدایی شده به عنوان مدلی برای مهندسی بافت و ارزیابی عملکرد آنها با استفاده از بافت بلاستما در شرایط آزمایشگاهی , دانشگاه علوم پزشکی گرگان , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۸-۱۷
 6. ناصر مهدوی شهری , ملیحه اکبرزاده نیاکی , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , رویا لاری , بررسی بافت‌شناسی برهم‌کنش بین بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست مری سلول‌زدایی شده خرگوش , دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۱-۱۱
 7. سمیه نادری , ملیحه اکبرزاده نیاکی , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , آزاده حقیقی طلب , بررسی اثر القایی داربست سلول زدایی شده مری رت بر چیدمان سلول های بنیادی مزانشیمی جداشده از بافت چربی انسانی , دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۱۳۹-۱۴۵
 8. ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , احمدرضا بهرامی , سعیده خواجه احمدی , زهرا یارجانلی , سمیه نادری , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , محمد علی زاد نمینی , مقایسه رفتار سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت و سلولهای بلاستمایی لاله گوش خرگوش کاشته شده در داربست بافت فاقد سلول لثه انسان , سلول و بافت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۵۵-۶۳
 9. زهرا یارجانلی , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , سید علی بنی هاشم راد , بررسی هیستولوژیکی بر هم کنش میان سلول های بنیادی مزانشیمی رت ویستار با ماتریکس لثه انسان در شرایط آزمایشگاهی , دانشکده دندانپزشکی مشهد , دوره ( ۳۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۷۹-۹۰
 10. امین توسلی عبدل آباد , فهیمه شهابی پور , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , مطالعه تجربی اعمال متقابل بین بافت بلاستما با ماتریکس سه بعدی مشتق شده از بافت استخوان اسفنجی و غضروف مفصلی گاو در شرایط in vitro , سلول و بافت , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۵۴-۶۲
 11. تهمینه کاظمی , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , سید حسن کاظمی ریابی , مطالعه هیستولوژیکی اثر متقابل بافت بلاستمای لاله گوش خرگوش نژاد نیوزلندی و داربست سلول زدایی شده سه بعدی طبیعی الاستیک در شرایطin vitro , سلول و بافت , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۶۴-۷۳
 12. محمدامین عدالت منش , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , مریم مقدم متین , فاطمه ناصری , مطالعه رفتاری اثرات پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان، بر بهبود اختلالات حرکتی در مدل حیوانی بیماری هانتینگتون , فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-Physiology and Pharmacology , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۱۹۴-۲۰۰
 13. جعفر ذوالعلی , محمد فارسی , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , مهدی قبولی , بررسی مقایسه ای بیان آنزیم اندونوکلئاز CELL I در چند گیاه از خانواده چتریان به روش مقایسه نیمه کمی RT-PCR , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴, صفحه ۳-۱۱
 14. سید مهدی جعفر نژاد , سید جواد مولی , مریم مقدم متین , مهار عملکردی ژن نوکلئوستمین-یک کنترل‌کننده توانایی خود بازسازی- در سلول‌های بنیادین مزانشیمی مغز استخوان با واسطه استراتژی RNAi , علوم تشریح - Anatomical Sciences , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲