1. سولماز نصیرزاده , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , سیدنوید گفتاری , ابوالفضل شاکری , مریم مقدم متین , Investigating the synergistic effects of sesquiterpene lactone cynaropicrinin combination with chemotherapy drug, paclitaxel on KYSE30 human esophageal carcinoma cells , 1st Intrnational Conference on Modern Technologies in Sciences , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
 2. مهرداد غیاثوند , علی مخدومی , مریم مقدم متین , جمیل واعظی , ارزیابی فعالیت ضد میکروبی در باکتری های اندوفیت جدا شده از دو گیاه دارویی Ephedra intermedia و Ephedra foliata , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
 3. سیدحسین سیدمرادی , احمدرضا بهرامی , مسعود میرزائی شهرابی , مریم مقدم متین , Investigating Cytotoxic and Anticancer Properties of pyridinedicarboxylato Ag(I) Complex on HeLa Cervical Cancer Cells , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
 4. سیدحسین سیدمرادی , احمدرضا بهرامی , مسعود میرزائی شهرابی , مریم مقدم متین , Investigation the cytotoxic effects of pyridinedicarboxylato Cu(II) complex on different cancerous mouse cell lines , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
 5. سیدحسین سیدمرادی , احمدرضا بهرامی , مسعود میرزائی شهرابی , مریم مقدم متین , Investigation the cytotoxic effects of pyridinedicarboxylato Cu(II) complex on different cancerousmouse cell lines , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
 6. سیدحسین سیدمرادی , احمدرضا بهرامی , مسعود میرزائی شهرابی , مریم مقدم متین , Investigating Cytotoxicand Anticancer Properties of pyridinedicarboxylato Ag(I)Complex onHeLa Cervical Cancer Cells , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
 7. محمدابراهیم حسین زاده ملکی , احمدرضا بهرامی , حمید صادقیان , مریم مقدم متین , Investigating cytotoxic and anticancer properties of auraptene and its two derivatives on cervical cancer in vitro , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
 8. سولماز نصیرزاده , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , ابوالفضل شاکری , مریم مقدم متین , Investigating the anti-cancer effects of sesquiterpene lactone cynaropicrin on KYSE30 human esophagal carcinoma cells مری(KYSE30) , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
 9. شیما غرویان , لاله رفعت متولی , سارا عبدالهی , احمدرضا بهرامی , هاشم میری حکیم آباد , سیدنوید گفتاری , مریم مقدم متین , Investigating anticancer synergistic effects of radiation and cisplatin for treatment of cervical cancer in vitro , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
 10. امین افخمی پوستچی , مهرداد ایرانشاهی , منصور مشرقی , سیدحسین سیدمرادی , مریم مقدم متین , Evaluating of the synergistic anticancer effects of E. coli DH5α and glycyrrhizic acid compound on growth of CT26 colon cancer cells , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
 11. عاطفه پسرکلو , مریم مقدم متین , ناصر مهدوی شهری , مسعود قاسمی , The effects of decellularization methods on biological properties of human dermal matrix scaffolds , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
 12. عاطفه پسرکلو , مریم مقدم متین , ناصر مهدوی شهری , حلیمه حسن زاده , Studying the effects of cerium oxide nanoparticles on proliferation of adipose-derived mesenchymal stem cells in vitro , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
 13. زهرا نخعی پور , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , علی نخعی پور , سنتز زیستی نانو ذرات اکسید مس با باکتری لومینسانسNRLL B-11177 Vibrio fischeri و بررسی خواص ضد باکتریایی آن‌ها , کنفرانس ملی نانوساختارها، علوم و مهندسی نانو , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
 14. سونیا ایران پور , مریم مقدم متین , ناصر مهدوی شهری , Raheleh Miri , حلیمه حسن زاده , Preparation of a biological dressing from human amniotic membrane for regenerative studies , The 2nd congress of cytotechnology and its applications , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۸
 15. فاطمه ملکی , حمید صادقیان , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , سنتز و بررسی اثر سمیت سلولی و ضد سرطانی 8-ژرانیل اکسی کومارین بر روی سلول های سرطانی پروستات PC3 , دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۵
 16. فاطمه ملکی , حمید صادقیان , احمدرضا بهرامی , سیدنوید گفتاری , مریم مقدم متین , بررسی اثر سمیت سلولی و ضد سرطانی 8-ژرانیل اکسی 3-کربوکسی کومارین بر روی سلول های سرطانی پروستات PC3 , اولین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
 17. سیمین دخت افرا , علی مخدومی , مریم مقدم متین , ارزیابی اثرات ضد میکروبی رنگدانه باکتری‌های بومی دریای مازندران , اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۳
 18. سیدنوید گفتاری , حمید صادقیان , احمدرضا بهرامی , فاطمه ملکی , مریم مقدم متین , سنتز و بررسی اثرات سمیت سولی و ضدسرطانی ترکیب فنچیل-3و4دی‌متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط in vitro , اولین همایش ملی کاربرد علوم شیمی در صنایع دارویی، شیمیایی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
 19. سیدنوید گفتاری , حمید صادقیان , احمدرضا بهرامی , فاطمه ملکی , مریم مقدم متین , سنتز و بررسی اثرات ضدسرطانی ترکیب فنچیل-4-متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط in vitro , اولین همایش ملی کاربرد علوم شیمی در صنایع دارویی، شیمیایی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
 20. رؤیا ابراهیمی فخر , پروانه ابریشم چی , مریم مقدم متین , جواد اصیلی , تأثیر عصاره متانولی گیاه Perovskia abrotanoides Karel در کاهش آسیب های اکسیداتیو ایجاد شده توسط هیدروژن پراکسید در فیبروبلاستهای انسانی , اولین کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۸
 21. هما ملایی , محمد شفیعی , سید جمال مشتاقیان , بهرام معمار , معین فرشچیان , سید جواد مولی , مریم مقدم متین , microRNAs و نقش آن ها در کارسینومای سلول های سنگفرشی مری , سومین همایش علوم زیستی روز , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
 22. مریم بشارتی , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , سید علی مرتضوی , منیره بهرامی , بررسی امکان تشخیص حضور باکتری های متعلق به گونه Salmonella enterica زیر گونه enterica در مواد غذایی با روش PCR-TGGE , کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۵
 23. مریم بشارتی , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , سید علی مرتضوی , منیره بهرامی , ارائه پرایمرهای مناسب به منظور شناسایی باکتری های مختلف گونه سالمونلا انتریکا به روش PCR- TTGE , همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۵
 24. منیره بهرامی , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , معصومه بحرینی , مریم بشارتی , بررسی امکان تشخیص حضور گونه های متعلق به جنس Staphylococcus در مواد غذایی با روش PCR-TTGE , همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۵
 25. ملیحه اکبرزاده نیاکی , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , رویا لاری , آماده سازی داربست سلول زدایی شده مری رت نر نژاد ویستار جهت کاربردهای احتمالی در مهندسی بافت , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 26. ملیحه اکبرزاده نیاکی , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , رویا لاری , بررسی اثرات القایی ماتریکس خارج سلولی مری خرگوش بر رفتار سلولهای بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 27. ناهید ارغیانی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , فاطمه بهنام رسولی , محمد رحیمی زاده , حسین عشقی , علی شیری , بررسی اثرات سمیت سلولی یکی از مشتقات بنزوتیازول بر روی رده ی سلولی کارسینومای ترانزیشنال مثانه , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 28. مریم وارسته کجوریان , پروانه ابریشم چی , مریم مقدم متین , جواد اصیلی , حمید اجتهادی , فاطمه خسروی تبار , ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی ترکیبات فنلی Achillea bieberstenii در شرایط آزمایشگاهی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 29. مینا شهریاری , زهرا حجازی , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , علی اکبر حدادمشهدریزه , بررسی واکنش های سلولی و مولکولی بین سلول های انسانی کشت شده در معرض بافتهای ترمیم کننده حیوانات , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 30. مهدیه نخعی , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مرتضی بهنام رسولی , رویا لاری , بررسی برهم کنش بین بافت بلاستمای حاصل از گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست سلول زدایی شده پانکراس گاو , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 31. طیبه دهمرده قلعه نو , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مرتضی بهنام رسولی , رویا لاری , بررسی هیستولوژیکی برهم کنش های متقابل میان بافت بلاستما و داربست سلول زدایی شده پوست خرگوش در شرایط in vitro , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 32. فاطمه خسروی تبار , پروانه ابریشم چی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , حمید اجتهادی , مریم وارسته کجوریان , استخراج ترکیبات فنلی و فلاونوئیدها از بخش‌های مختلف گیاهAchillea eriophora و بررسی سمیت سلولی آن , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 33. سیده مینو حسینی مهر , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , حمید صادقیان , صفیه صبورملکی , بررسی اثرات ضد سرطانی دو ترکیب 8 و 5-فارنسیل اکسی کومارین در رده سلولی DU145 در شرایط in vitro , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 34. نسرین کاسب مجاور , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , حمید صادقیان , آلا عرفائی , بررسی اثرات سمیت سلولی و ضد سرطانی ترکیب 6- فارنسیل اکسی کومارین بر روی سلول های سرطان پروستات در شرایط in vitro , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 35. صفیه صبورملکی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , حمید صادقیان , سیده مینو حسینی مهر , بررسی اثرات سمیت سلولی یکی از مشتقات فارنسیل اکسی کومارین بر روی سلول های کارسینومای پروستات در شرایط in vitro , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 36. ناهید ارغیانی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , حسین نخعی زاده , فاطمه بهنام رسولی , بررسی اثرات سمیت سلولی و القاء آسیب DNA سس کوئی ترپن فروتینین بر روی رده ی سلولی سرطان پستان , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 37. ناهید ارغیانی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , آمنه سازگارنیا , فاطمه بهنام رسولی , بررسی اثرات سمیت سلولی منوترپن فروتینین بر روی رده ی سلولی سرطانی کولون , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 38. حمید چشمی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , کامران غفارزادگان , فاطمه بهنام رسولی , سارا لاری , مقایسه بیان NANOG، دربافت های بدخیم و نرمال معده انسان , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 39. حمید چشمی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , کامران غفارزادگان , داود شریفی , فاطمه بهنام رسولی , سارا لاری , بررسی بیان پروتئین OCT4 در سرطان کولون انسانی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 40. حمید چشمی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , کامران غفارزادگان , داود شریفی , فاطمه بهنام رسولی , سارا لاری , بهرام معمار , طیبه دهمرده قلعه نو , بررسی بیان بالای پروتئین SOX2 در کارسینومای سلول موزاییکی مری از طریق ایمنوهیستوشیمی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 41. آلا عرفائی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , حمید صادقیان , نسرین کاسب مجاور , بررسی اثر هم افزایی دو ترکیب مهار کننده آنزیم 15- لیپوکسیژناز نوع 1 بر القای مرگ سلولی در رده سلولی DU145 , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 42. الناز باقری ازغدی , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , حمید روحانی , شبنم شمع ریز , معرفی گونه های تریکودرما با قابلیت آنزیم اندوگلوکانازی در خاک های جنگلی بومی ایران , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 43. ساره حجی آبادی , مریم مقدم متین , منصور مشرقی , احمدرضا بهرامی , کیارش قزوینی , جداسازی باکتری های گرمادوست سلولولیتیک از چشمه های آب گرم دیگ رستم در ایران , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 44. شبنم شمع ریز , مریم مقدم متین , منصور مشرقی , احمدرضا بهرامی , حمید روحانی , الناز باقری ازغدی , جداسازی و شناسایی مولکولی قارچ های گرمادوست سلولولیتیک از کود حیوانی و بررسی فعالیت سلولازی آنها , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 45. منیره بهرامی , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , معصومه بحرینی , مریم بشارتی , تشخیص حضور گونه های متعلق به جنس Staphylococcus با روش PCR-TTGE , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 46. نسیم نجارزاده , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , حمید روحانی , بررسی قارچ های مولد آنزیم CBHI از جنگل های ایران به روش مولکولی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 47. نسیم نجارزاده , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , حمید روحانی , شناسایی قارچ های سلولازی جنگل های ایران به روش کشت , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 48. آسیه حیرانی طبسی , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , حجت نادری مشکین , حمیدرضا بیدخوری , محمود رئیس المحدثین , بررسی اثر Valproic acid بر بیان ژن CXCR4 در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 49. زهرا حجازی , مینا شهریاری , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , علی اکبر حدادمشهدریزه , محمود رئیس المحدثین , بررسی امکان تکثیر، ماندگاری و ردیابی سلول های نشاندار انسانی در جنین اولیه موش , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 50. فهیمه صادق پورهروی , آتنا حلمی لائین , احمدرضا بهرامی , جعفر ذوالعلی , مریم مقدم متین , تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی یکی از اعضای خانواده اندونوکلئاز S1 از گیاه کرفس , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 51. میترا صفاریان طوسی , احمدرضا بهرامی , جعفر ذوالعلی , مریم مقدم متین , بررسی الگوی بیان اندونوکلئاز CEL I در گیاه کرفس , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 52. صفیه صبورملکی , مریم مقدم متین , حمید صادقیان , احمدرضا بهرامی , سیده مینو حسینی مهر , بررسی اثرات سمیت سلولی ترکیب کومارینی umbelliprenin از گیاه Ferula , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 53. علی اکبر حدادمشهدریزه , سارا موسوی , جعفر همت , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , علیرضا زمردی پور , سید جواد حسینی , مصطفی کشاورز , محمد رضا سام , سمانه رازقی , مهدی میراحمدی , توالی های اینترونی ابزاری کارآمد در تشخیص و درمان بیماری های ژنتیکی و تجهیز ناقل های ژنی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 54. ملیحه اکبرزاده نیاکی , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , رویا لاری , بررسی بر هم کنش بین بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست سلول زدایی شده مری رت های نر نژاد ویستار , دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
 55. ملیحه اکبرزاده نیاکی , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , رویا لاری , مقایسه روش سلول زدایی ماتریکس خارج سلولی مری بین موش صحرایی و خرگوش نر , همایش ملی بیوتکنولوژی٬ بیوشیمی و مهندسی زیستی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
 56. مهدیه نخعی , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مرتضی بهنام رسولی , رویا لاری , مطالعات تجربی به منظور آماده سازی داربست سه بعدی پانکراس گاو جهت کاربرد احتمالی در مهندسی بافت , دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
 57. طیبه دهمرده قلعه نو , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مرتضی بهنام رسولی , رویا لاری , تهیه ماتریکس درمی فاقد سلول از پوست خرگوش , دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
 58. رؤیا رفعتی گنابادی , راضیه جلال , احمد آسوده , مریم مقدم متین , بررسی پلی مورفیسم rs12255372 در ژن TCF7L 2 و ارتباط آن با دیابت نوع 2 در یک جمعیت ایرانی , چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰
 59. ناهید ارغیانی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , فاطمه بهنام رسولی , محمد رحیمی زاده , علی شیری , مهدی بکاولی , محبوبه سیاهکوهی نیا , بررسی اثرات سمیت سلولی یکی از مشتقات تری آزولوپیریمیدین روی سلول های کارسینومای مثانه و مری , هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
 60. حلیمه حسن زاده , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مروارید ساعی نسب , محمد رحیمی زاده , حسین عشقی , علی شیری , پریسا صداقت شریفی , بررسی اثرات سمیت سلولی 2-(4-متوکسی فنیل)-بنزایمیدازول بر روی سلول های سرطان پستان در شرایط in vitro , هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
 61. حسین نخعی زاده , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , فاطمه بهنام رسولی , مروارید ساعی نسب , بررسی اثرات سمیت سلولی منوترپنوئید فروتینین بر روی سلول های سرطان پستان و تراتوکارسینوما , هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
 62. علیرضا صادقی , سید علی مرتضوی , احمدرضا بهرامی , فخری شهیدی , مریم مقدم متین , مرتضی خمیری , ارزیابی تاثیر پلاسمید بر خاصیت ضد روپینسی لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از خمیرترش‌ سنّتی ایران , نخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پری‌بیوتیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۱
 63. مریم مقدم متین , آزاده حقیقی طلب , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , فرشته حقیقی , بررسی اثرات افزاینده herniarin ، بر میزان سمیت سلولی سیس پلاتین در شرایط in vitro , یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۱۹
 64. محمدرضا هاشم زاده , احمدرضا بهرامی , هانیه حسین نژاد , مریم مقدم متین , مقایسه ی اثرات ترمیمی زجاجیه ی چشم، حاصل از منابع مختلف حیوانی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 65. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , فاطمه بهنام رسولی , وجیهه نشاطی , مقایسه اثرات feselol و وراپامیل بر روی سمیت سلولی داروی وین کریستین , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 66. ناصر مهدوی شهری , فهیمه شهابی پور , مریم مقدم متین , امین توسلی عبدل آباد , مسعود فریدونی , علی مقیمی , معصومه خیرآبادی , محمد علیزاده , تهیه داربست های طبیعی سه بعدی جهت مطالعات مهندسی بافت , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 67. مروارید ساعی نسب , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , بررسی قابلیت های کشت سلولی در سلول های بلاستمایی حاصل از لاله گوش خرگوش سفید نژاد نیوزلندی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 68. فاطمه رونقی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , مطالعه اثرات ضد سرطانی مونوترپن شیمگین بر روی رده ای از سلول های سرطان پستان در شرایط in vitro , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 69. وجیهه نشاطی , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , فاطمه بهنام رسولی , سمانه ملازاده , مقایسه اثرات سه ترکیب کومارینی بر میزان سمیت سلولی داروی سیس پلاتین , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 70. مروارید ساعی نسب , مریم مقدم متین , تمایز سلول های بنیادی به سلول های اندوتلیالی جهت اهداف سلول درمانی , نهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۰۴
 71. ناصر مهدوی شهری , تهمینه کاظمی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , معصومه خیرآبادی , محمد علیزاده نمینی , آماده سازی داربست الاستیک طبیعی سه بعدی (Matrix-3D) ازدیواره آئورت گاو به منظور مطالعه رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی در شرایط in Vitro , نهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۰۴
 72. محمود ذکائی , مریم مقدم متین , حمیده معین فرد , الهه طبسی , شناسایی قارچ رنگین کمان Coriolus versicolor به همراه بررسی آثار فارماکولوژیک , دومین همایش رده بندی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۲۸
 73. مروارید ساعی نسب , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , تولید سلولهای مولد انسولین از سلولهای بلاستمایی حاصل از لاله گوش خرگوش نژاد سفید نیوزلندی , ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۲
 74. فاطمه رونقی , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , بررسی اثرات سمیت سلولی ماده شیمگین (Tschimgine) بر روی رده ای از سلولهای سرطان مثانه در شرایط in vitro , ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۲
 75. مریم مقدم متین , تمایز زدایی و دور نمای آن در سلول های بنیادی جنینی , اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 76. وجیهه نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , سمانه ملازاده , فاطمه بهنام رسولی , بررسی اثرات مقایسه ای داروهای vincristine و cisplatin بر روی دو رده از سلولهای سرطانی مثانه (5637 و SD). , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 77. زینب نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , علی مقیمی , تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای مولد انسولین , اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 78. مروارید ساعی نسب , مریم مقدم متین , مروری بر تمایز سلولهای بنیادی جنینی به پیش ساز سلولهای عصبی , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 79. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , فاطمه بهنام رسولی , وجیهه نشاطی , مقایسه اثرات ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 80. فاطمه بهنام رسولی , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , سمانه ملازاده , وجیهه نشاطی , مقایسه اثرات سه ترکیب کومارینی بر میزان سمیت سلولی داروی سیس پلاتین , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 81. احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , سید مهدی حسنیان مهر , ناصر مهدوی شهری , نادر چاپارزاده , بررسی امکان کشت سلول و تهیین الگوی پرتوانی در سلول های بلاستمایی حاصل از زخم گوش خرگوش , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 82. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , فاطمه بهنام رسولی , وجیهه نشاطی , مقایسه اثر ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۰
 83. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , اثرات افزاینده feselol بر سمیت سیس پلاتین , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 84. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , حسین اشتیاق حسینی , مرتضی بهنام رسولی , مطالعه اثرات ضد تکثیری لیگاند سالن و کمپلکس سالن-کپالت بر روی سلولهای NTERA2 در شرایط in vitro , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 85. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , مرتضی بهنام رسولی , بررسی اثرات feselol برسمیت سلولی وین کریستین در سلولهای TCC-5637 , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 86. وجیهه نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , جواد بهروان , مهرداد ایرانشاهی , علی مقیمی , سمیت سلولی سیس پلاتین در سلولهای سرطانی انسانی TCC به کمک conferone افزایش می یابد , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 87. وجیهه نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , جواد بهروان , علی مقیمی , مهرداد ایرانشاهی , conferone enhances vincristin cytotoxicity in human transitional cell carcinoma (TCC-5637 cell line) , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 88. بی بی صفیه اکبری راد , راضیه جلال , مریم مقدم متین , بررسی تغییرات درون گونه ای و برون گونه ای در گونه های جنس Ratus (Muridae, Rodentia) ایران با استفاده از تکنیک PCR-RFLP بر روی DNA‌میتوکندری , دومین همایش پژوهشی کاربرد مطالعات بیوسیستماتیک جوندگان ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۱۷
 89. ریحانه عطاریزدی , مریم مقدم متین , راضیه جلال , شناسایی گونه های جنس رت (Rodentia, Murinae) در ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئین ها و آنزیم استراز. , دومین همایش پژوهشی کاربرد مطالعات بیوسیستماتیک جوندگان ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۱۷